Calpam SMD Homepage

Inleiding

Dit jaar is Calpam SMD Olie B.V. gestart met het monitoren en analyseren van haar energie-efficiency. In het kader hiervan is dit haar eerste jaarrapportage Energie-Efficiency. Doel van de jaarrapportage is om een update te geven van de voortgang in relatie tot het behalen van de CO2-reductiedoelstellingen.

Energieverbruiksgegevens (3.C.1)

In de onderstaande tabel staan de energieverbruiken van Calpam SMD Olie B.V. uitgedrukt in CO2-eq. Naast de emissie staat vermeld wat Calpam SMD Olie B.V. maximaal mag uitstoten om in lijn te zijn met het behalen van de beoogde emissiereductie-doelstellingen. Per scope wordt in het Milieu en Co2 plan 2018-2020 van Calpam SMD Olie B.V. aangegeven wat de te behalen doelstellingen per jaar en per scope zijn, gebaseerd op het referentiejaar 2016.

CO2 Footprint Calpam SMD Olie H1 2017 (PDF) 
CO2 Footprint Calpam SMD Olie H1+H2 2017 (PDF)

Energiebesparingsmaatregelen (3.B.1)

Om de geplande reducties te behalen zijn het afgelopen halfjaar een aantal maatregelen uitgevoerd. De maatregelen met de grootste besparing staan hieronder vermeld, met een korte toelichting en de besparing die is gerealiseerd.

De  reductiedoelstellingen starten per januari 2018, derhalve is in dit rapportage de behaalde resultaten niet opgenomen.

Voor de scope 1 is de doelstelling gerelateerd aan emissie van scope 1 in 2016 namelijk 678,86 ton Co2. Dit geeft per gereden Kilometers 1,221 Kg Co2/KM. Onze doelstelling is om jaarlijks dit 1% te reduceren t/m 2020.

Voor de scope 2 is de doelstelling gerelateerd aan emissie van scope 2 in 2016 namelijk 135,84 ton Co2. Dit geeft per FTE 3,019 Ton Co2/FTE. Onze doelstelling is om jaarlijks dit met 0,5% te reduceren t/m 2020.

Hieronder is de uitwerking per half jaar van de te bereiken doelstelling weergegeven.

  Scope 1 Scope 2
% Co2 reductie doelstelling per jaar 1% per/jaar per /Km 0,5% per/jaar per FTE
  resultaat doel resultaat doel
2016 1,221 Kg/km basisjaar Ton/FTE 3,019 basisjaar
2018 H1   Kg/km 1,215   Ton/FTE 3,011
2018 H1+H2   Kg/km 1,209   Ton/FTE 3,004
2019 H1   Kg/km 1,203   Ton/FTE 2,996
2019 H1+H2   Kg/km 1,197   Ton/FTE 2,989
2020 H1   Kg/km 1,191   Ton/FTE 2,981
2020 H1+H2   Kg/km 1,185   Ton/FTE 2,974

Keteninitiatieven (3.D.1)

Door Calpam SMD Olie B.V wordt actief deelgenomen aan de volgende Co2 initiatieven: